2012

Винария 2012:

Почетен диплом за Ризлинг Нови Пазар

Златен медал за Rubayiat Chardonnay реколта 2008

Златен медал за Rubayiat Chardonnay реколта 2009

Златен медал за Golden Age Мерло реколта 2010

Златен медал за Rubaiyat Cabernet sauvignon x Merlot x Syrah реколта 2008

Златен медал за Rubaiyat Cabernet sauvignon x Merlot x Syrah реколта 2009

Златен медал за Винено бренди Велики Преслав 50г.

Златен медал за Винено бренди Велики Преслав реколта 1966